Եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ

Եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն  2022

Դպրոցի հաշվետվություն 9 ամիս 2022

Կիսամյակային հաշվետվություն 2022

Դպրոցի հաշվետվություն I եռամսյակ 2022

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն  2021

Դպրոցի հաշվետվություն 9 ամիս 2021

Դպրոցի հաշվետվություն կիսամյակի 2021 

Դպրոցի եռամսյակային հաշվետվություն 2021

Գնումների պլան դպրոց 2021թ.

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն  2020

Դպրոցի հաշվետվություն 9 ամիս 2020

Կիսամյակային հաշվետվություն 2020

Դպրոցի հաշվետվություն եռամսյակ 2020

Գնումների պլան դպրոց 2020 թ.

Գնումների պլան դպրոց 2019թ.

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 2019

Դպրոցի հաշվետվություն եռամսյակ 201 9

Կիսամյակային հաշվետվություն 2019

Դպրոցի հաշվետվություն եռամսյակ 201 9

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 2018

Նախակրթարանի տարեկան հաշվետվություն 2018

Դպրոցի հաշվետվություն 9 ամիս 2018

Նախակրթարանի հաշվետվություն 9 ամիս 2018

Դպրոցի նախահաշիվ 2018

Նախակրթարանի նախահաշիվ 2018 

Դպրոցի հաշվետվություն կիսամյակի 2018

Նախակրթարանի հաշվետվություն կիսամյակի 2018

Տեղեկանք լիցենզավորման մասին

Դ պրոցի լիցենզիա

Դպրոցի հաշվետվություն եռամսյակ 2018

Դպրոցի հաշվետվություն եռամսյակ 2018

Նախակրթարանի հաշվետվություն եռամսյակ 2018

Նախակրթարանի հաշվետվություն եռամսյակ 2018

Դպրոցի նախահաշիվ 2017 ճշտված

Դպրոցի նախահաշիվ 2017 ճշտված

Դպրոցի նախահաշիվ 2017 ճշտված

Դպրոցի նախահաշիվ 2017 ճշտված

Նախակրթարանի նախահաշիվ 2016 ճշտված

Նախակրթարանի նախահաշիվ 2016 ճշտված

Նախակրթարանի Նախահաշիվ 2016 ճշտված

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն

Դպրոցի տարեկան հաշվետվություն

Նախակրթարանի տարեկան հաշվետվություն

Նախակրթարանի տարեկան հաշվետվություն

Դպրոցի հաշվետվություն 9 апреля 2017

Նախակրթարանի հաշվետվություն 9 апреля 2017

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության բյուջետային օրացույց

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության բյուջետային օրացույց

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

2017 թ. բյուջե

Հաստիքացուցակ

Դպրոցի հաշվետվություն կիսամյակի 2017

Դպրոցի հաշվետվություն կիսամյակի 2017

Նախակրթարանի հաշվետվություն կիսամյակի 2017

Նախակրթարանի հաշվետվություն կիսամյակի 2017

Դպրոցի հաշվետվություն I եռամսյակ 2017

Դպրոցի հաշվետվություն I եռամսյակ 2017

Նախակրթարանի հաշվետվություն I եռամսյակ 2017

Նախակրթարանի հաշվետվություն I եռամսյակ 2017

Գնումների պլան դպրոց 2017 թ.

Գնումների պլան դպրոց 2017 թ.

Գնումների պլան դպրոց 2017 թ.

Գնումների պլան նախակրթարան 2017 թ.

Դպրոցի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Դպրոցի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Դպրոցի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Դպրոցի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Նախակրթարանի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Նախակրթարանի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Նախակրթարանի հաստատված նախահաշիվ 2017 թ.

Հաստիքացուցակ

Շիվախահաշիվ 2016 ճշտված

Շիվախահաշիվ 2016 ճշտված

Շիվախահաշիվ 2016 ճշտված

Շիվախահաշիվ 2016 ճշտված

2017 թվականի նախնական բյուջե

Հաշվետվություն եռամսյակ 2016

Հաշվետվություն կիսամյակ 2016

Հաշվետվություն 9 ամիս 2016

Շիվախահաշիվ 2016

Շիվախահաշիվ 2016

Շիվախահաշիվ 2016

Շիվախահաշիվ 2016

Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն տարակարգի վճարում

 

 

Օգտակար հղումներ

Ռեյթինգ

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

Լուսանկարներ

Մեր էջը Ֆեյսբուքում